Yurt Dışındaki Çalışılan Süreler

Yurt dışında Ev Kadını Olarak Geçen Süreler

Medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

Borçlanma Hakkından Kimler Yararlanabilir?
Borçlanma hakkından, yurt dışında çalışan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile yurtdışında hiçbir işte çalışmayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev kadınları yararlanabilirler.

Borçlanma Kapsamında Olmayan Yurt Dışı Süreleri Hangileridir?

Yurt dışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurt dışı sürelerinin 3201 Sayılı Yasa’ya göre borçlandırılmasına  imkan bulunmamaktadır.

Yurt Dışında Geçen Sürelerin  Ne Kadarını Borçlanabilirsiniz.?

Yurt dışı hizmet borçlanması isteğe bağlıdır.  Vatandaşlarımız, sigortalılık/çalışma/ikamet (ev kadınları) sürelerinin tamamını, bir kısmını veya aylık bağlanmaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde bulunabilirler. Bu konudaki tercihlerinin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir.
Ayrıca, kısmi borçlanmalarda borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile borçlanılabileceği gibi, borçlanma başvuru tarihinden sonra yurt dışında geçen süreleri bulunanların da bu süreleri borçlanma hakkı bulunmaktadır.Sadece Türk vatandaşlığında bulunduğunuz süreler borçlanabilir.

Yurt Dışı Süreleri Hangi Şartlarda Borçlandırılır?

Yurt dışı sürelerinin borçlanılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.
“Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri; borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olmasıdır.
Diğer bir deyiş ile, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilenlerin borçlanma talepleri reddedilir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından, yurt dışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Yasa’nın öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Olan Ülkelerde (Avustralya,Yeni Zelanda) Geçen Sürelerin Borçlandırılabilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir?

Avustralya’daki vatandaşlarımızın Avustralya’da geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için bu süreleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine veya T.C.Başkonsolosluğuna belgelendirmeleri ve bu belgeler karşılığında Ataşelikten veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurt Dışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.
Yurt Dışı Hizmet Belgesinin hazırlanması için gerekli evraklar:

Çalışma sürelerini gösteren/ispatlayan  belgeler şunlardır:

İşçi olarak çalışanlar için,
– Ücret Bordroları (Pay/Wage Slips)
– Grup Sertifikaları (Group Certificates)
– Ödeme Belgesi (PAYG – Payment Summarry)
– İşten ayrılırken verilen belge (Employment Separation Certificate)
– Vergi Belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)

Bağımsız olarak çalışanlar için,
– İşyeri kayıt belgesi (certificate of registration)
– Vergi belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)
Hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin, çalışma sürelerini kapsayacak şekilde yukarıda sayılan belgelerden herhangi biri veya birkaçı, ve

* T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportları  ile birlikte,

* Centrelink’ten herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla

Ataşeliğimize/Başkonsolosluğumuza başvurarak Yurt Dışı Hizmet Belgesi alabilirler.

Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlanılması

Medeni durumlarına bakılmaksızın, yurt dışında ev kadını olanların bu sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için yaşadıkları Ülkede  ikametlerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine belgelendirmeleri ve bu belge karşılığında Ataşelikten veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurt Dışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Hizmet Belgesinin (Yurt Dışı İkamet Belgesi) hazırlanması için gerekli evraklar:

Ev kadınlarının:

Yaşadıkları Ülkede  ikamet sürelerini gösteren;
– Uluslararası Seyahat Kayıtları veya
– İkamet Durum Belgesi veya,
– Pasaportlarındaki ilk geliş ve yurda dönüş tarihlerine göre düzenlenecek ikamet belgesini, ve
– T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ve pasaport  ile birlikte,

herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla başvurarak Türk Ataşeliklerinden / Başkonsolosluklardan Yurt Dışı İkamet Belgesi (Yurt Dışı Hizmet Belgesi) almaları gerekir.

Yurt Dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurt Dışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan veya posta yolu ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine verilmesi ile yerine getirilir.

Yurt Dışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresinde bulunan “Yurt Dışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında belirlenen bir günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında başvuru sahiplerince seçilecek olan değişik kazançlar ve borçlanma isteğinde bulunulacak olan gün sayıları üzerinden tahakkuk ettirilecek olan toplam borçlanma bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir